Purjehduskoulutusta yli 20 vuoden kokemuksella

TURVALLISUUS - MUKAVUUS - OPPIMINEN

SAARISTOPÄÄLLIKKÖTUTKINTO

Tutkinnossa arvioidaan tutkintoon osallistuvan purjehduksen perustaitoja. Saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittanut osaa "käyttää purjevenettä" suotuisissa olosuhteissa saaristossa päiväsaikaan. Se tarkoittaa, että hän hallitsee purjehduksen perusteet ja osaa toimia vahtipäällikkönä kokeneemman päällikön apuna myös vaativammissa olosuhteissa. Saaristopäällikkötutkinnossa tutkittavan on hallittava veneen turvavarusteiden käyttö, perusrantautumismanööverit moottorilla sekä purjeveneen ohjailu ja purjeiden käsittely perussäätöineen. Tutkittavan on osattava toiminta Mies yli laidan -tilanteessa sekä hallittava merimiestaidon ja veneliikenteen säädösten perusasiat.

Teoreettisen lainsäädäntö- ja navigaatio-opin osalta edellytetään Suomen Navigaatioliiton saaristomerenkulkuopin osaamistaso.

Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on yhden purjehduskauden purjehduskokemus sekä 15 vuoden ikä.

Saaristopäällikkökurssi valmentaa tarvittavaan veneilytaitoon Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa varten. Näin ollen myös saaristopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittaneelle voidan kirjoittaa todistus veneilytaidosta em. pätevyyskirjaa varten.

(Lähde: www.purjehduksenopettajat.fi; 2011)