Purjehduskoulutusta yli 20 vuoden kokemuksella

TURVALLISUUS - MUKAVUUS - OPPIMINEN

RANNIKKOPÄÄLLIKKÖTUTKINTO

Tutkinto on tarkoitettu itsenäisesti venettä käyttävän henkilön purjehdustaitojen arvioimiseksi. Rannikkopäällikkötutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö pystyy taitojensa ja hankkimansa kokemuksen perusteella tekemään turvallisia retkipurjehduksia saaristossa ja rannikon läheisyydessä. Rannikkopäällikkötutkinnossa tutkittavan on saaristopäällikkötutkinnon lisäksi hallittava hyvä merimiestapa ja veneilysäädökset sekä veneen järjestelmät, veneen käsittely rantautumistilanteissa sekä moottorilla että purjein, purjehdusmanööverit erilaisissa tilanteissa sekä reitinsuunnittelun ja paikanmäärityksen käytännön sovellukset saaristossa ja rannikolla. Tutkinnon suorittanut hallitsee veneen ja miehistön kaikissa olosuhteissa päivällä ja suotuisissa olosuhteissa näkyvyyden ollessa rajoittunut sekä yöllä.

Tutkintoon osallistumisen edellytyksenä on kahden purjehduskauden purjehduskokemus, ensiaputaidot (EA 1 tai vastaava; kork. 3 v. vanha) sekä 18 vuoden ikä.

Teoreettisen lainsäädäntö- ja navigaatio-opin osalta edellytetään Suomen Navigaatioliiton rannikkomerenkulkuopin osaamistaso.

Hyväksytysti suoritettu rannikkopäällikkötutkinto oikeuttaa saamaan todistuksen veneilytaidosta, millä lomakkeella voi hakea suoraan Kansainvälistä huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaa Liikenteen turvallisuusvirastosta (www.trafi.fi) .

Todistuksen hinta on 20 euroa.

(Lähde: www.purjehduksenopettajat.fi; 2011)